http://niruth.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

สื่อและการเผยแพร่

ใช้มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลางฝน เสี่ยงฟ้าผ่า? 6 สิ่งแนะนำข้อควรระวัง “ขณะฝนตกหนัก”

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย Do and Don

7 เคล็ดลับ "เรียนอย่างไรให้จบตามหลักสูตร 4ปี (แถมพ่วงดีกรีเกียรตนิยม)"

ชัวร์นะแม่ อย่าแชร์มั่ว : การชาร์จโทรศัท์ทิ้งไว้ทั้งวัน ควรทำหรือไม่ โทรผ่านไลน์ อันตรายจริงป่ะ ห้ามเอามือถือเปียกแช่ข้าวสาร

ชัวร์ก่อนแชร์ : คลื่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi คลื่นมือถือ เป็นตัวเร่งโลกร้อน จริงหรือ?:คลื่นวิทยุ-คลื่นมือถือ รบกวนสมองได้จริงหรือ? พิสูจน์คลิปทำที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายจริงหรือ? กระป๋องน้ำอัดลมเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ได้จริงหรือ? สัญญาณ Wi-Fi อันตรายจริงหรือ?

วิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรม

Physics

การบริหารจัดการ

อิสรภาพทางการเงิน(Financial Freedom)

หัวข้อวิจัยสนใจ(Interested Topic Research)และโครงการ

ปฎิทิน

« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สถิติ

เปิดเว็บ06/06/2011
อัพเดท08/05/2024
ผู้เข้าชม79,608
เปิดเพจ121,774

สินค้า

iGetWeb.com
AdsOne.com

Physics A Level International Course

Physics A Level International Course


                     


Road To University Physics

Physics A Level International Course

Lec.Dr.Eng. Niruth Prombutr

International AS and A Level Physics builds on the skills acquired at Cambridge IGCSE (or equivalent) level. The syllabus includes the main theoretical concepts which are fundamental to the subject, a section on some current applications of physics, and a strong emphasis on advanced practical skills. Practical skills are assessed in a timetabled practical examination. 

The emphasis throughout is on the understanding of concepts and the application of physics ideas in novel contexts as well as on the acquisition of knowledge. The course encourages creative thinking and problem-solving skills which are transferable to any future career path. Cambridge International AS and A Level Physics is ideal for learners who want to study physics or a wide variety of related subjects at university or to follow a career in science. 


EPLUS+ Course Syllabus 

Suankularb Wittayalai School

Subject : …Physics………………………………………………………………

Semester: 1/ 2020

Part 1) Course Information

              1.1 Instructor (s): 1…Dr.Eng.…Niruth……Prombutr…………………...……

                      Contacts: E-Mail address …niruth.p@sk.ac.th....,…niruth.pro@mahidol.ac.th………………..

              1.2 Course Description 

…This course in the physics curriculum introduces classical mechanics in order to solve the most famous physics problem, The principles of mechanics successfully described many other phenomena encountered in the world. Mechanical Part 1. included the topics -Introduction to Physics, linear motion, Projectile motion, Newton’s law,Equilibrium and work and energy. In this course, we will investigate both approaches: Force and conservation laws of energy.

    Our goal is to develop a conceptual understanding of the core concepts, a familiarity with the experimental verification of our theoretical laws, and an ability to apply the theoretical framework to describe and predict the motions of bodies.

              1.3 Textbook (s) and Course Materials

                       1.3.1)  Required Text: ….Cambridge International AS and A Level Physics Workbook with CD-ROM ISBN:9781107589483 

                       1.3.2)  Additional Materials: …

                                …...The Official Study Guide for all SAT Subject Tests…………………………………... 

                                …...Lecture Note Road to University Physics A Level Dr. Eng. Niruth Prombutr…...…..

Part 2) Student Learning Outcomes

      2.1After completion of this course, students will

                      2.1.1) Apply knowledge of linear motion, forces, energy, and Newton’s law to explain natural physical processes and related technological advances.

                      2.1.2) Use an understanding of algebraic mathematics along with physical principles to effectively solve problems encountered in everyday life, further study in science, and in the professional world.

                     2.1.3) Design experiments and acquire data in order to explore physical principles, effectively communicate results, and critically evaluate related scientific studies.

                     2.1.4) Assess the contributions of physics to our evolving understanding of global change and sustainability while placing the development of physics in its historical and cultural context.

       2.2 Student can make the project or media that relate to the concept of mechanical physics. 

Part 3) Topic Outline and Schedule

Week

Topic

Brief Contents

Assignment/ Quiz

Instructor

1

Introduction to Physics

Students learn about the introduction to Physics subject.

Dr. Niruth Prombutr

2

Linear Motion

Definition of motion parameters such as distance, displacement, speed, acceleration in motion

Homework

Dr. Niruth Prombutr

3

Linear motion equation

Formula linear motion equation

Homework

Dr. Niruth Prombutr

4

Projectile Motion

Concept and Condition for projectile motion

Homework

Dr. Niruth Prombutr

5

Projectile Motion Calculation

summary and solve the problem of projectile motion

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

6

Midterm Exam 

Dr. Niruth Prombutr

7

Newton’s law

Students learn about the newton’s law

Homework

Dr. Niruth Prombutr

8

Newton’s law and application

Newton’s laws of motion understand that mass is the property of a body that resists change in

motion, recall the relationship F = ma and solve problems using it, state and apply each of Newton’s laws of motion

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

9

Equilibrium 

Study the condition of mechanical equilibrium 

Homework

Dr. Niruth Prombutr

10

Application of Mechanical Equilibrium

Types of force, condition and calculation of mechanical equilibrium  

Quiz

Dr. Niruth Prombutr


11

Work and Energy

Students learn about the introduction to definition of work and energy in physical  meaning.

Homework

Dr. Niruth Prombutr

12

Work and Energy

Students learn about the type of energy. power.

Homework

Dr. Niruth Prombutr

13

Conservation of energy 

give examples of energy in different forms, its conversion and conservation, and apply the principle of conservation of energy to simple examples. 

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

14

Review of mechanical physics for exam 

summary the concept of mechanical

Excercise

Dr. Niruth Prombutr15

Final Exam

Exam

Quiz

Dr. Niruth Prombutr
Part 4) Student Classroom Assignment/Quiz

Week

Topic

Assignment/Quiz

Mark Allocation

Due Date

1

Linear Motion and Projectile Motion

Quiz

15 points

2

Newton’s law 

Quiz

15 points

3

Equilibrium

Quiz

15 points

Part 5) Grading Policy

5.1. Formative Scores I (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Quiz 

  •  Linear Motion and Projectile Motion

15

5.2. Formative Scores II (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Quiz 

  •  Newton’s law

15

          5.3)  Summative Scores I (15 points) 

No

Content of Assessment

Mark Allocation

1

Quiz 

  •  Equilibrium

15

5.4. Formative Scores I (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Attendance

5

2

Homework

5

Lecture Note

5

5.5. Midterm Exam  (20 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Linear Motion and Projectile Motion

20

5.6)  Final Exam  ( 20 points)

No

Content of Assessment

Mark Allocation

1

Newton’s law,Equilibrium

20


……………………. ………………….

(Dr. Eng. Niruth Prombutr)

Instructor (s) Subject Coordinator


 ……………………………

 (Dr. Choksarun Setthasuppawat)

 EP Consultant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPLUS+ Course Syllabus 

Suankularb Wittayalai School

Subject : …SIA…31273……………………………………………………………

Semester: 1/ 2020

Part 1) Course Information

  1.1 Instructor (s): 1…Dr.Eng.…Niruth……Prombutr…………………...……

                      Contacts: E-Mail address …niruth.p@sk.ac.th....,…niruth.pro@mahidol.ac.th………………..

                     

   1.2 Course Description 

  This course in the physics curriculum introduces to electricity part, modern physics that concern about overview of physics in topics,Physical quantities and units, Measurement techniques, Kinematics, Dynamics, Forces, equilibrium, Work, energy and power, Deformation of matter and wave, Superposition, Motion in a circle, Gravitational fields, Oscillations and wave.

    Our goal is to develop a conceptual understanding of the core concepts, a familiarity with the experimental verification of our theoretical laws, and an ability to apply the theoretical framework to describe and predict the motions of bodies.

  1.3 Textbook (s) and Course Materials

        1.3.1)  Required Text: ….Cambridge International AS and A Level Physics Workbook with CD-ROM ISBN:9781107589483 

        1.3.2)  Additional Materials: …

                   …...The Official Study Guide for all SAT Subject Tests…………………………………... 

                   …...Lecture Note Road to University Physics A Level Dr. Eng. Niruth Prombutr…...…..

Part 2) Student Learning Outcomes

2.1After completion of this course, students will

                      2.1.1) Apply knowledge of mechanical physics explain natural physical processes and related technological advances.

                      2.1.2) Use an understanding of algebraic mathematics along with physical principles to effectively solve problems encountered in everyday life, further study in science, and in the professional world.

                     2.1.3) Design experiments and acquire data in order to explore physical principles, effectively communicate results, and critically evaluate related scientific studies.

                     2.1.4) Assess the contributions of physics to our evolving understanding of global change and sustainability while placing the development of physics in its historical and cultural context.

              2.2 Student can make the project or media that relate to the concept of mechanical physics. 

Part 3) Topic Outline and Schedule

Week

Topic

Brief Contents

Assignment/ Quiz

Instructor

1

Introduction to Physical Science

Students learn about the introduction to overview of this course.

Dr. Niruth Prombutr

2

Mechanical Part 

Kinematics,Dynamics,Forces

Homework

Dr. Niruth Prombutr

3

Mechanical Part 

equilibrium,Work,energy and power

Homework

Dr. Niruth Prombutr

4

Mechanical Part 

Momentum and Oscillation motion

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

5

Review

Mechanical part.

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

6

Midterm Exam 

Dr. Niruth Prombutr

7

Wave

Definition and type of wave

Homework

Dr. Niruth Prombutr

8

Component of wave

Students learn about the Component of wave ex. amplitude, frequency, wavelength,phase,speed of wave

Homework

Dr. Niruth Prombutr

9

Type of wave

soundwave,light wave, electromagnetics waveHomework

Dr. Niruth Prombutr

10

Application of wave

Students learn about the application of wave.

Quiz

Dr. Niruth Prombutr


11

Phenomenon of wave

Students learn about the phenomenon of wave such as echo, doppler, sonic wave..

Dr. Niruth Prombutr

12

Property of wave

Reflection,refraction,interference,diffraction

Homework

Dr. Niruth Prombutr

13

Revivew 

Revivew the wave for final exam

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

14

Final Exam 

Final Exam

Exam

Dr. Niruth Prombutr


Part 4) Student Classroom Assignment/Quiz

Week

Topic

Assignment/Quiz

Mark Allocation

Due Date

1

introduction and physic measurement

Quiz

10 points

2

mechanical physics 

Quiz

10 points

3

wave

Quiz

10 points


Part 5) Grading Policy

5.1. Formative Scores I (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Quiz 

  •  introduction and physic measurement

15

5.2. Formative Scores II (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Quiz 

  •  mechanical physics

15

          5.3)  Summative Scores I (15 points) 

No

Content of Assessment

Mark Allocation

1

Quiz 

  •  wave.

15


5.4. Formative Scores I (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Attendance

5

2

Homework

5

3

Lecture Note

5

5.5. Midterm Exam  (20 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Mechanical Physics 

20

          5.6)  Final Exam  ( 20 points)

No

Content of Assessment

Mark Allocation

1

Wave

20


……………………. ………………….

(Dr. Eng. Niruth Prombutr)

Instructor (s) Subject Coordinator

……………………………

(Dr. Choksarun Setthasuppawat)

EP Consultant--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EPLUS+ Course Syllabus

Suankularb Wittayalai School

Subject : …Physics…

Semester: 2/ 2020

Part 1) Course Information

               1.1 Instructor (s): 1…Dr.Eng.…Niruth……Prombutr…………………...……..

                      Contacts: E-Mail address …niruth.p@sk.ac.th....,…niruth.pro@mahidol.ac.th………………..

              1.2 Course Description

…This course in the physics curriculum introduces classical mechanics in order to solve the most famous physics problem, The principles of mechanics successfully described many other phenomena encountered in the world. Mechanical Part 2 included the topics -Momentum,-Circular motion, -Rotational Motion. In this course, we will investigate both approaches: Force and conservation laws of energy.

  Our goal is to develop a conceptual understanding of the core concepts, a familiarity with the experimental verification of our theoretical laws, and an ability to apply the theoretical framework to describe and predict the motions of bodies.

              1.3 Textbook (s) and Course Materials

                     1.3.1)  Required Text: ….Cambridge International AS and A Level Physics Workbook with CD-ROM ISBN:9781107589483 

                     1.3.2)  Additional Materials: …..The Official Study Guide for all SAT Subject Tests…………..

                                                             ...Lecture Note Road to University Physics A Level Dr. Eng. Niruth Prombutr…...…..

Part 2) Student Learning Outcomes

             2.1After completion of this course, students will

                      2.1.1) Apply knowledge of circular motion, forces, energy, and rotational motion to explain natural physical processes and related technological advances.

                      2.1.2) Use an understanding of algebraic mathematics along with physical principles to effectively solve problems encountered in everyday life, further study in science, and in the professional world.

                     2.1.3) Design experiments and acquire data in order to explore physical principles, effectively communicate results, and critically evaluate related scientific studies.

                     2.1.4) Assess the contributions of physics to our evolving understanding of global change and sustainability while placing the development of physics in its historical and cultural context.

              2.2 Student can make the project or media that relate to the concept of mechanical physics.

Part 3) Topic Outline and Schedule

Week

Topic

Brief Contents

Assignment/ Quiz

Instructor

1

Describing the Momentum

 

Students learn about the introduction to momentum.

 

Dr. Niruth Prombutr

2

Impulse

Students learn about the impulse.

Homework

Dr. Niruth Prombutr

3

Conservation of momentum.

 

Study and apply the concept from conservation of momentum.

 

Homework

Dr. Niruth Prombutr

4

Review of

momentum.

 

summary the concept of momentum.

 

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

 

 

5

Circular motion

Students learn about the introduction to circular motion.

 

Dr. Niruth Prombutr

6

Describing circular motion

Angles in radians

Steady speed, changing velocity

 

Steady speed, changing velocity in circular motion

 

Homework

Dr. Niruth Prombutr

7

Angular velocity

Centripetal forces

 

Angular velocity

Centripetal forces

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

8

acceleration and force

The origins of centripetal forces.

Calculating acceleration and force

The origins of centripetal forces

 

Dr. Niruth Prombutr

9

Midterm

 

Exam

 

10

Describing Rotational Motion

 

Students learn about the introduction to circular motion.

Homework

Dr. Niruth Prombutr

11

Moment of Inertia

Students learn about the Moment of Inertia.

Homework

Dr. Niruth Prombutr

12

Equation of Rotational Motion

 

Study the five rotational equations

 

Homework

Dr. Niruth Prombutr

13

Review of

Rotational Motion

summary the concept of rotational  motion

 

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

14

Review the mechanical physics

summary the concept of mechanical physics.

 

 

15

Final

 

Exam

 

Part 4) Student Classroom Assignment/Quiz

Week

Topic

Assignment/Quiz

Mark Allocation

Due Date

1

Momentum

Quiz

15 points

 

2

 Circular motion

Quiz

15 points

 

3

Rotational motion

Quiz

15 points

 

Part 5) Grading Policy

              5.1. Formative Scores I (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Quiz

-        Momentum

15

   

            5.2. Formative Scores II (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Quiz

-        Circular motion

15

     

          5.3)  Summative Scores I (15 points)

No

Content of Assessment

Mark Allocation

1

Quiz

-        Rotational motion

15

         5.4) Formative Scores I (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Attendance

 

5

2

Homework

5

 

Lecture Note

5

       5.5) Midterm Exam  (20 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Momentum/Circular Motion

20

      5.6)  Final Exam  ( 20 points)

No

Content of Assessment

Mark Allocation

1

Rotational Motion.

20

…………………….                                                   

(Dr. Eng. Niruth Prombutr)

Instructor (s)                                                  

                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPLUS+ Course Syllabus

Suankularb Wittayalai School

Subject : …SIA…31273…………………

Semester: 2/ 2020

Part 1) Course Information

               1.1 Instructor (s): 1…Dr.Eng.…Niruth……Prombutr…………………...……

                      Contacts: E-Mail address …niruth.p@sk.ac.th.....,..…niruth.pro@mahidol.ac.th………………..

                      Others……………………………………….

              1.2 Course Description

…This course in the physics curriculum introduces to electricity part, modern physics that concern about Atomic Structure, Electric Charges, Conductors and Insulators, Coulomb's Law, Electric Field and Electric Field Intensity, Electric Current, Nature of Electric Current, Resistance and Resistivity, Ohm’s Law, Circuit Connections, Magnetism, History and Nature of Magnets, Properties of Magnets, Alternating Current

    Atomic model ,Describe the structure of an atom and the composition of the nucleus in terms of protons and neutrons. State the charges of protons and neutrons. Use the term proton number Z. Use the term nucleon number A. Use the term nuclide and use the nuclide notation A.  Use and explain the term isotope. Balance equations involving nuclide notation. Radioactivity Identify α, β and 𝜸-emissions. Half-life.

Our goal is to develop a conceptual understanding of the core concepts, a familiarity with the experimental verification of our theoretical laws, and an ability to apply the theoretical framework to describe and predict the motions of bodies.

              1.3 Textbook (s) and Course Materials

                     1.3.1)  Required Text: ….Cambridge International AS and A Level Physics Workbook with CD-ROM ISBN:9781107589483 ……………………………………..……

                     1.3.2)  Additional Materials: …

….............................The Official Study Guide for all SAT Subject Tests…………………………………...

….............................Lecture Note Road to University Physics A Level Dr. Eng. Niruth Prombutr…...…..

Part 2) Student Learning Outcomes

             2.1After completion of this course, students will

                      2.1.1) Apply knowledge of electricity and modern physics to explain natural physical processes and related technological advances.

                      2.1.2) Use an understanding of algebraic mathematics along with physical principles to effectively solve problems encountered in everyday life, further study in science, and in the professional world.

                     2.1.3) Design experiments and acquire data in order to explore physical principles, effectively communicate results, and critically evaluate related scientific studies.

                     2.1.4) Assess the contributions of physics to our evolving understanding of global change and sustainability while placing the development of physics in its historical and cultural context.

              2.2 Student can make the project or media that relate to the concept of mechanical physics.

Part 3) Topic Outline and Schedule

Week

Topic

Brief Contents

Assignment/ Quiz

Instructor

1

Introduction to electricity and modern physics

Students learn about the introduction to overview of this course.

 

Dr. Niruth Prombutr

2

Describing atomic structure, electric charges

 

atomic structure, electric charges

 

Homework

Dr. Niruth Prombutr

3

Coulomb's Law, Electric Field and Electric Field Intensity

 

Coulomb's Law, Electric Field and Electric Field Intensity

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

4

Electric Current.

Calculating Electric Current

 

 

Dr. Niruth Prombutr

5

Ohm’s Law, Circuit Connections

 

Ohm’s Law, Circuit Connections

 

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

6

Midterm Exam

 

 

Dr. Niruth Prombutr

7

 Nature of Magnets

 

Students learn about  Nature of Magnets.

Homework

Dr. Niruth Prombutr

8

Alternating Current

Students learn about Alternating Current.

Homework

Dr. Niruth Prombutr

9

Atomic model

 

Study the Atomic model

 

Homework

Dr. Niruth Prombutr

10

Atomic mass and atomic number

summary the concept of atomic model.

 

Quiz

Dr. Niruth Prombutr

 

11

Isotope, Isotone, Isobar

 

Students learn about the atomic type.

 

Dr. Niruth Prombutr

12

Radioactivity

Students learn about the Radioactivity

Homework/Lab

Dr. Niruth Prombutr

13

alpha, beta and gamma ray.

 

Study the types of activity.

 

Homework

Dr. Niruth Prombutr

14

Final Exam

 

Final Exam

 

Exam

Dr. Niruth Prombutr

 

 

 

Part 4) Student Classroom Assignment/Quiz

Week

Topic

Assignment/Quiz

Mark Allocation

Due Date

1

Electricity

Quiz

10 points

 

2

Magnetic 

Quiz

10 points

 

3

Modern Physics

Quiz

10 points

 

 

Part 5) Grading Policy

              5.1. Formative Scores I (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Quiz

-        Electricity

10

           

            5.2. Formative Scores II (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Quiz

-        Magnetic

10

           

          5.3)  Summative Scores I (15 points)

No

Content of Assessment

Mark Allocation

1

Quiz

-        Modern Physics.

10

5.4. Formative Scores I (15 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Attendance

10

2

Homework

10

 

Lecture Note

10

           

            5.5. Midterm Exam  (20 points)

No

Assessment Tools

Mark Allocation

1

Electricity

20

           

          5.6)  Final Exam  ( 20 points)

No

Content of Assessment

Mark Allocation

1

Modern Physics

20

 

 

…………………….                                                   

(Dr. Eng. Niruth Prombutr)

Instructor (s)                                                   

 

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Resource&Reference

       Cambridge International AS and A Level Physics Workbook with CD-ROM ISBN:9781107589483    

       Physics Principle and Problem, Glencoe,Mc Graw Hill ,ISBN: 0-07-845813-7 

       SYLLABUS Cambridge International AS and A Level Physics

       Learner Guide Cambridge International AS & A Level Physics

         Course Syllabus Physics 31105 Suankularb Wittayalai School Dr. Eng Niruth Prombutr Semester 1 Year 2019 

       Course Syllabus SIA(Science for International Achievement) 31273 Suankularb Wittayalai School Dr. Eng Niruth Prombutr Semester 1 Year 2019 

        Lecture Note Road to University Physics A Level Dr. Eng. Niruth Prombutr  

       Exam Pre and Post Test

       The Official Study Guide for all SAT Subject Tests 

       The SAT Subject Tests Student Guide

       Cambridge International Examinations  Advanced Subsidiary and Advanced Level (Paper1)

       Cambridge International Examinations  Advanced Subsidiary and Advanced Level (Paper2)

         Cracking the SAT Physics Subject Test,(College Test Preparation)  

        Friction Force 

        The Current War Movie(Link1)  (Link2TH) (Link3Soundtrack_SUBTH)

        Tesla (Link Eng Soundtrack_subTH)

        Active Physics Link

Ebook IPST Physics M4-M6

       ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4 เทอม 1 เล่ม 1   (คู่มือครูเล่ม 1 )

       ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4 เทอม 2 เล่ม 2   (คู่มือครูเล่ม 2 )

       ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.5 เทอม 1 เล่ม 3   (คู่มือครูเล่ม 3 ) 

       ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.5 เทอม 2 เล่ม 4   (คู่มือครูเล่ม 4 )

       ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6 เทอม 1 เล่ม 5   (คู่มือครูเล่ม 5)

       ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.6 เทอม 2 เล่ม 6   (คู่มือครูเล่ม 6 )

Lecturer

     Niruth Prombutr

     Major: Telecommunications, antennas and radio wave propagation, Physics
     Email : Niruth.pro@mahidol.ac.th/ jong_pep@hotmail.com
     Office R 515
     Phone (02)889-2138 Ext. 6514
     facebook: www.facebook.com/niruth.p

     website: www.niruth.igetweb.com

 

Education
- B.Eng.(1st class Honor) (Electrical Engineering),(First class honor) Mahidol University
- M.Eng (Communication Engineering), Kasetsart University

-Ph.d.(Business Management) IAME.

Research Interests

1. Antenna Design,Electromagnetic wave application
2. Entrepreneur Management, Assets Management


Research papers/academic projects published in reliable academic journals in the last five years

1. Niruth prombutr and Prayoot akkaraaektharin, "Analysis and Design Hilbert Curve Fractal Antenna Feed with Co-planar Waveguide for multi-band wireless communications" International Journal of Engineering (IJE),Volume 2, Issue 3,pp1-11,2008.

2. N. Prombutr , P. Kirawanich and P. Akkaraekthalin" AN ULTRA WIDEBAND CIRCULAR MICROSTRIP ANTENNA WITH A DIAGONAL EDGE BASED GROUND" IETE Journal Vol 55, pp.196-200, 2009

3. N. Prombutr , P. Kirawanich and P. Akkaraekthalin" BANDWIDTH ENHANCEMENT OF UWB MICROSTRIP ANTENNA WITH A MODIFIED GROUND PLANE" International Journal of Microwave Science and TechnologyHindawii Journal, doi:10.1155/2009/821515, 2009.

4. Niruth Prombutr, Jarinthip Pakeesirikul, Theerayut Theatmongkol, Samuttachai Suangool, "Dual-band Coplanar Waveguide Antenna Design by using U-Slot with diagonal edge', The 21st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, vol III,pp 117-120, Chaingmai, 2006.

5. Niruth Prombutr, Prayoot Akkaraekthalin,"Model of Hilbert Curve Fractal Antenna Fed by Coplanar Waveguide for Multi-band Wireless" Proceedings of Asia-Pacific Microwave Conference 2007, vol II, pp 987-990, Bangkok, 2007.

6. N. Prombutr , P. Kirawanich and P. Akkaraekthalin "Bandwidth Enhancement of UWB Microstrip Antennas with Ground Plane Modifications" ISAP 2009.


Patent

1. Ultra-Wide Band Wearable Antenna, patent:0901004001, Mahidol University

Subject

 EGEE 325 Electromagnetics Engineering 3-0-6
 EGEE 426 Antenna Engineering 3-0-6
 EGEE 427 Microwave Engineering 3-0-6
 EGEE 324 Telecommunication Laboratory 0-3-1
 EGEE 218 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 0-3-1 

 University Physics 

Youtube and Media 

 1 Dimensional Motion    

 

Free Fall Motion   

 

Projectile Motion 

   

Easy Projectile Motion Experiment

  

Water Bottle Rocket:Maximum Horizontal Displacement Competition.

Conservation of the energy

 


Newton's Cradle  /  Amazing Demonstration Of A Giant Newton's Cradle!


Wave

Circular Motion

 

Wall of Death 

Angular Momentum

Gyroscopic Instruments

Oscilation and SHM.

Tags : Road To University Physics Physics A Level International Course Aj.Jong

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view