http://niruth.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

สื่อและการเผยแพร่

ใช้มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลางฝน เสี่ยงฟ้าผ่า? 6 สิ่งแนะนำข้อควรระวัง “ขณะฝนตกหนัก”

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย Do and Don

7 เคล็ดลับ "เรียนอย่างไรให้จบตามหลักสูตร 4ปี (แถมพ่วงดีกรีเกียรตนิยม)"

ชัวร์นะแม่ อย่าแชร์มั่ว : การชาร์จโทรศัท์ทิ้งไว้ทั้งวัน ควรทำหรือไม่ โทรผ่านไลน์ อันตรายจริงป่ะ ห้ามเอามือถือเปียกแช่ข้าวสาร

ชัวร์ก่อนแชร์ : คลื่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi คลื่นมือถือ เป็นตัวเร่งโลกร้อน จริงหรือ?:คลื่นวิทยุ-คลื่นมือถือ รบกวนสมองได้จริงหรือ? พิสูจน์คลิปทำที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายจริงหรือ? กระป๋องน้ำอัดลมเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ได้จริงหรือ? สัญญาณ Wi-Fi อันตรายจริงหรือ?

วิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรม

Physics

การบริหารจัดการ

อิสรภาพทางการเงิน(Financial Freedom)

หัวข้อวิจัยสนใจ(Interested Topic Research)และโครงการ

ปฎิทิน

« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สถิติ

เปิดเว็บ06/06/2011
อัพเดท08/05/2024
ผู้เข้าชม80,337
เปิดเพจ122,550

สินค้า

iGetWeb.com
AdsOne.com

โครงการติว “Mahidol Camp”

โครงการติว “Mahidol Camp”

โครงการติว “Mahidol Camp”

เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

ชื่อโครงการ           Mahidol Camp เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ดำเนินงานโดย       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. นายทรงชัย จิตวิริยะ        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล
 2. นายพิทวัส  ทิวทิพย์สกุล  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล
 3. นายณรัฐ  สุชาติสุนทร      นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประธานชมรมCTEC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล

ความร่วมมือ 

    สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

    ชมรม CTEC

    คณะกรรมการสวัสดิการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    นักสร้างสุข งานทรัพยากรณ์บุคคลคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

      

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  อาจารย์ นิรุทธ์ พรมบุตร ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

        นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน 50 คน

        นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย                        จำนวน 300 คน

ระยะเวลาดำเนินงาน

         เตรียมงาน 1 กันยายน 2556 ถึง 2 มีนาคม 2557

         จัดงาน      3 – 7 มีนาคม 2557

         สรุปและประเมิณผล 10 – 14 มีนาคม 2557

สถานที่ปฏิบัติงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ประเภทกิจกรรม     

         บำเพ็ญประโยชน์                  ศิลปวัฒนธรรม

         คุณธรรม จริยธรรม                วิชาการ

         การประชุมสัมมนา                 การบริหารส่วนกลาง(เฉพาะ สมม./สนม.)

         กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

ลักษณะกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Mahidol Core Values)

วัฒนธรรมองค์กร ( MAHIDOL Core values )

ลักษณะกิจกรรมที่สอดคล้องกับ MAHIDOL Core Values

Mastery

เป็นนายแห่งตน

กิจกรรมติว

-     เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความตั้งใจที่แน่วแน่

Altruism

มุ่งผลผู้อื่น

กิจกรรมติว

-     เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ

Harmony

กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

กิจกรรมติว

-     เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้จักกับเพื่อนใหม่

Integrity

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

กิจกรรมติว

-    เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม

Determination

แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ

กิจกรรมติว

         เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนกล้าตัดสินใจ

Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

กิจกรรมสันทนาการ

-      เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนคิดสิ่งใหม่ ๆ

Leadership

ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

กิจกรรมสันทนาการ

-    เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก

 

หลักการและเหตุผล

        เนื่องจากปัจจุบัน การสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีการแข่งขันสูงมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันใช้วิธีคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบแอดมิดชัน บางส่วนสอบตรง หรือคัดเลือกด้วยระบบโควตาพิเศษ แต่ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกด้วยวิธีใดก็ตาม นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบแข่งขัน

        ผู้จัดโครงการจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมุ่งหวังประโยชน์ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น โดยการติวแบบเข้มข้น และการเพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านการเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 3. เพื่อสนับสนุน และเป็นสวัสดิการแก่ บุตรของเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเพิ่มพูนความรู้

ลักษณะการดำเนินงาน

 1. ขั้นตอนการตรียมงาน

-      ประชุมเตรียมแผนงาน

-      ประชาสัมพันธ์รับสมัครพี่กลุ่ม

-      นำเสนอโครงการ

-      หาผู้สนับสนุนโครงการ

-      ประสานงานขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ

 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน

-      แบ่งฝ่ายหน้าที่ต่างๆ ต่อไปนี้

        1. ฝ่ายอำนวยการ                เป็นหน่วยงานดูแลและตัดสินใจ

        2. ฝ่ายสถานที่                    ดูแลและประสานงานเรื่องสถานที่ทั้งหมด

        3. ฝ่ายสวัสดิการ                  ดูแลเรื่องอาหาร และน้ำดื่ม

        4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์            ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยวิธีต่าง ๆ

        5. ฝ่ายสันทนาการ               ดูแลเรื่องกิจกรรมตลอดงาน

        6. ฝ่ายเอกสาร                    จัดทำเอกสารโครงการ จดหมายออก และรับสมัคร

        7. ฝ่ายโสตฯ                      ดูแลเรื่องเครื่องเสียง งานเวที ถ่ายรูป และจัดทำสไลด์

        8. ฝ่ายพยาบาล                  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

        9. ฝ่ายวิชาการ                   จัดทำหนังสือ และกิจกรรมวิชาการ

        10. ฝ่ายพัสดุ                     จัดหาพัสดุและดูแลเรื่องพัสดุ

        11. ฝ่ายศิลป์                     ออกแบบสื่อร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ

        12. ฝ่ายการเงิน                  ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงิน และทำสรุปงบประมาณ

        13. ฝ่ายประเมินผล              จัดทำแบบประเมินผล และสรุปประเมินผลโครงการ

 1. ขั้นตอนการสรุปงาน

-      จัดทำใบประเมินผล

ลักษณะโครงการ

เป็นการจัดติวเข้มดังรายวิชาต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ พื้นฐานวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. น้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
 2. น้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านวิชาการมากขึ้น
 3. ส่งเสริมสวัสดิการสำหรับ บุตรหลานเจ้าหน้าที่บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อความสุขสำหรับครอบครัวและองค์กร
 4. ส่งเสริมสวัสดิการสำหรับ บุตรหลานศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เพื่อได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อกิจกรรมร่วมกันในสมาคม

 

การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม                          

       แบบสอบถาม  การสังเกต การสัมภาษณ์ Pre-test/Post-test ถอดบทเรียน  อื่น ๆ.........................................................

งบประมาณในการจัดกิจกรรม

       รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 170,000  บาท

งบประมาณที่ได้รับ

 1. ค่าสมัครจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,000 บาท จำนวน 300 คน เป็นเงิน 300,000 บาท
 2. งบประมาณที่ได้จาก

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

 1. ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม            เป็นเงิน 70,000  บาท

        (350 คน x 50 บาท x 1 มื้อ x 5 วัน)

 1. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรม                 เป็นเงิน  5,000   บาท
 2. ค่าเอกสารประกอบการเรียน                เป็นเงิน 10,000  บาท
 3. ค่าตอบแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเงิน  30,000 บาท(20 คน x 300บาท x 5 วัน)
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์ผู้สอน       เป็นเงิน  45,000 บาท (5 คน x 6 ชั่วโมง x 1,500บาท)
 1. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์                         เป็นเงิน  10,000 บาท

        รวมทั้งสิ้น                                  เป็นเงิน   170,000 บาท


 

กำหนดการโครงการ Mahidol Camp เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557

08.00 – 09.00          ลงทะเบียน

09.00 – 09.30          พิธีเปิดโครงการ Mahidol Camp

09.30 – 12.30          ติวเช้มวิชา

12.30 – 13.30          รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30          ติวเช้มวิชา

วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557

09.00 – 12.00          ติวเช้มวิชา

12.00 – 13.00          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00          ติวเข้มวิชา

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557

09.00 – 12.00          ติวเช้มวิชา

12.00 – 13.00          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00          ติวเข้มวิชา

วันพฤหัสที่ 6 มีนาคม 2557

09.00 – 12.00          ติวเช้มวิชา

12.00 – 13.00          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00          ติวเข้มวิชา

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

09.00 – 12.00          ติวเช้มวิชา

12.00 – 13.00          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00          ติวเข้มวิชา

16.00 – 16.30          พิธีปิดโครงการ Mahidol Camp เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

 

Tags : โครงการติว “Mahidol Camp”

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view